Про проект

1 коментар:

 1. ОПИС ПРОЕКТУ «ШКІЛЬНА АКАДЕМІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА»

  „Професійна підтримка – це процес допомги у пізнанні і використанні власного освітнього, професійного і психологічного потенціалу задля досягнення оптимального рівня самозадоволення і водночас суспільної користі.”
  Ґленис Уотт – керівник відділу Європейської Комісії

  Тематична сфера:
  Ключові компетентності загальноєвропейських рекомендацій щодо ціложиттєвї освіти, компетентність 7 – Ініціативність та підприємливість.
  Ініціативність та підприємливість означає здатність особи втілювати ідеї у життя. Вони охоплюють творчість, інноваційність, здатність йти на ризик, а також вміння планувати заходи та здійснювати їх для досягнення поставлених цілей. Вони становлять підтримку для індивідуальних осіб не тільки в їхньому щоденному приватному та суспільному житті, а також на роботі, допомагаючи їм усвідомлювати контекст їхньої праці і здатність використовувати шанси; вони є підставою для більш конкретних знань, вмінь та навичок, потрібних тим, хто займається або бере участь у громадській чи торговій діяльності. Вони повинні охоплювати усвідомлення етичних цінностей і пропагувати добре керівництво.
  Загальна мета: підтримка суспільно-економічного сталого розвитку країн, що розвиваються, у виконанні заходів, котрі мають на меті підвищення рівня освіти і професійної кваліфікації суспільства через запровадження елементів підприємницької освіти в школі.
  Конкретні цілі:
  • Розвиток в учнів та вчителів культури підприємництва та необхідних компетентностей для досягнення успіху в бізнесі або професійній кар’єрі;
  • Обмін досвідом у запровадженні в шкільній практиці заходів, пов’язаних із розвитком професійної активності та підприємливості;
  Кінцева цільова група:
  Вчителі та учні старших класів загальноосвітніх навчальних закладів.
  Територіальна участь: 10 областей України
  Проект заплановано на 2 роки і перший рік реалізації складається з 4 компонентів:
  1. Tренери (Навчання українських експертів для підтримки розвитку вчителів і шкільних психологів у сфері реалізації завдань щодо профісійної активності та підприємливості учнів).
  2. Шкільні лідери (підготовка вчителів українських шкіл і шкільних психологів до підтримки розвитку учнів у сфері професійної активності та підприємництва).
  3. Шкільні клуби підприємництва (підготовка учнів до активності на ринку праці та активного та підприємницького ставлення).
  4. Інтернет платформа проекту (підсилення компонентів 1, 2, 3 та координації, моніторингу і пропагування проекту).

  ВідповістиВидалити